FREE DELIVERY
FREE MEASUREMENTS
Executed within 20 days


S.C. MOBILADORO IMPEX S.R.L, in calitate de autor, proprietar, administrator al www.emobiladoro.ro, respecta caracterul privat si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal ale fiecarei persoane care viziteaza acest site, fiind inregistrata sub nr. 12245 in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal tinut de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.


In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private, S.C. MOBILADORO IMPEX S.R.L are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana.

In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001, persoanele inregistrate, in calitate de persoane vizate, au urmatoarele drepturi:

  • dreptul la informare (art.12)
  • dreptul de acces la date cu caracter personal (art.13);
  • dreptul de interventie asupra datelor cu caracter personal (art.14);
  • dreptul de opozitie (art.15);
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17);
  • dreptul de a se adresa justitiei (art.18).


Orice informatie furnizata de dumneavoastra va fi considerata si va reprezenta consimtamintul dumneavoastra expres ca datele dumneavoastra personale sa fie folosite de S.C. MOBILADORO IMPEX S.R.L in conformitate cu scopurile mentionate mai jos. Daca nu doriti ca datele dumneavoastra sa fie colectate va rugam sa nu ni le furnizati.

Scopul colectarii datelor

Datele dumneavoastra personale vor putea fi utilizate de catre S.C. MOBILADORO IMPEX S.R.L pentru confirmarea comenzilor, informarea prin e-mail, mesaje scrise (SMS), posta sau alte mijloace de comunicare despre actiunile ulterioare si pentru realizarea de rapoarte statistice.